Vážení spoluobčania,

Dovoľujeme si osloviť Vás všetkých – podnikateľov, živnostníkov, ktorí ponúkate rôzne tovary a služby, aby ste sa zaregistrovali na Návratke (viď link nižšie) spolu so Súhlasom so zverejnením osobných údajov a doručili ich buď osobne na Podateľňu Obecného úradu alebo poslali na email: administrativa@limbach.sk

Radi Vás budeme prezentovať v Limbašských novinkách.

Návratka a súhlas – podnikatelia v Limbachu