Resized_20240103_094026Vážení občania,

dovoľte nám informovať vás, že všetky nádoby umiestnené na nádvorí Obecného úradu sú pridelené obyvateľom Suchého vrchu, ktorí z technických príčin nemajú možnosť disponovať malou 120l resp. veľkou 240l nádobou a nie je možné u nich vykonávať zber odpadu “od dverí” tak ako to je umožnené obyvateľom, ktorí bývajú priamo v obci. Z toho dôvodu obyvateľom Suchého vrchu boli pridelené veľké 1100l nádoby na komunálny odpad, papier aj plasty umiestnené na nádvorí pod Obecným úradom.

Chceli by sme touto cestou apelovať na všetkých obyvateľov Limbachu a požiadať ich o ohľaduplnosť voči obyvateľom Suchého vrchu, aby svoj odpad NENOSILI k týmto smetným nádobám, ale si ho doma uskladnili do najbližšieho vývozu odpadu, ktorí im je podľa harmonogramu vyvážaný od domu.

Harmonogram vývozu odpadov nájdete na webe obce tu https://limbach.sk/odpady/

Zároveň Vám pripomíname, že pri JURKi pumpe nájdete nádoby na použité kuchynské oleje a tuky /oranžová) a BRKO (biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne) a červený kontajner ASEKOL na použité batérie a drobnú elektroniku.

Majiteľov, ktorí medzi sviatkami vytvorili odpad na fotografii vieme identifikovať. V prípade, že sa v budúcnosti bude tento jav opakovať, pristúpi obec ku kontaktovaniu pôvodcov odpadu s požiadavkou o jeho odstránenie.

 

Za pochopenie ďakujeme